Đội ngũ bất động sản Địa Ốc Đà Thành được thành lập cuối năm 2018. Hoạt động trong lĩnh vực tiếp thị, môi giới và phân phối bất động sản trong khu vực Thành Phố Đà Nẵng và vươn tầm quốc tế.

Với số lượng dân sinh trên địa bàn Đà Nẵng ngày càng đông và phát triển cao nhu cầu về sinh hoạt, lối sống. Do đó chúng tôi hình thành công ty với Slogan “VÌ TƯƠNG LAI THỊNH VƯƠNG” có nhiệm vụ mang đến những sản phẩm giá trị cao về an phúc, đẳng cấp, thời thượng cho khách hàng. Nâng cao đời sống con người trên toàn xã hội.